Sint Willebrordus Gilde Heeswijk

Geschiedenis

Het Sint Willebrordusgilde is een kerkelijk gilde en vindt zijn geschiedenis in het midden van de 16e eeuw. Op de nog aanwezige gildekaart is te lezen dat Maximiliaan van Oost Friesland in 1596 regels voor de gildebroeders uit Heeswijk opstelde. Het prachtige juweel dat de koning bij zijn installatie draagt heeft het jaartal 1564. De juiste datum van oprichting heeft men nimmer kunnen achterhalen. Wel blijkt uit oude geschriften dat "Sante Wilbaerts" in 1564 reeds vele jaren oud moet zijn. Bekend is dat het gilde zijn activiteiten staakte in 1887. Dit valt op te maken uit het zielboek, dat in de kerkelijke archieven van het Sint Willibrordusparochie bewaard bleef. Een twaalftal koningsschilden, waarvan het oudste dateert uit 1597, zijn bewaard gebleven.

Rond de zestiger jaren kwam uit de Heeswijkse gemeenschap steeds weer de wens naar voren het oude gilde weer tot nieuw leven op te wekken. Vooral Baron van de Bogaerde van Terbrugge, Heer van Heeswijk, Dinther en Moergestel eigenaar van het kasteel van Heeswijk, was hiervoor geporteerd. In een van zijn vele gesprekken met Theo Verkaar werd overeengekomen een actie tot heroprichting te ontplooien. Dit gebeurde op 16 januari 1963 in het kasteel van Heeswijk, in het bijzijn van vele plaatselijke en regionale autoriteiten.

Veel technische bijstand werd verkregen van J.v.d. Mortel en E. Gerrits, respectievelijk Hoofdman en Deken-schrijver van kring Maasland, de kring waarbij Heeswijk zich zou aansluiten. Van Jonkheer en Mevr. van Rijckevorsel uit Berlicum werd veel hulp en advies ontvangen, vooral voor de aanschaf van uniformen. Theo Verkaar werd tot Hoofdman gekozen. Jan van Daal schoot zich als eerste gildekoning na de heroprichting. Beschermheer en Beschermvrouwe werden de baron en de baronnesse van het kasteel, alsmede de Hoogwaardig Heer van de Abdij. Als gildehuis fungeerde Hotel café restaurant "De Zwaan" van gildebroeder Jan Schakenraad senior, later Hotel Cuypers, alwaar de schutsbomen kwamen te staan.

Rond de jaren 1980 bouwde men een nieuw gildehuis met kantine op een stukje grond tussen De Rijt en 't Geleer in de Fokkershoek te Heeswijk. Die grond was vroeger van het gilde en werd door de barones nu teruggeschonken. Tegelijk werden hier de schutsbomen geplaatst, zodat nu alle schietwedstrijden kunnen worden gehouden. Het Koningschieten op Sint Willebrordusdag of op de zaterdag die het kortst bij ligt. De wedstrijden voor de titel beste schutter op kermismaandag, de onderlinge schietwedstrijden en de schietwedstrijden van de vereniging "Hoge Schuts". Na de herleving heeft het gilde een bloeitijd meegemaakt als nooit tevoren. Vele activiteiten werden ontplooid, vele wedstrijden werden gewonnen, zowel door tamboers als door vendeliers. Te Aken in Duitsland behaalden de vendeliers in 1975 de hoogste onderscheiding. In Nijmegen werden de Jeugdvendeliers in 1977 nummer 1 en te Peer in België 1979 werd bij het individueel vendelen ook de eerste prijs meegenomen. Dat gebeurde ook bij het groepsvendelen senioren te Eindhoven in 1982.

Bij vele plaatselijke gebeurtenissen gaf het gilde acte de présence vooral bij evenementen op en rondom het kasteel,  zoals bij de 80ste verjaardag van de barones en bij de voltooiing van de restauratie van het kasteel in het jaar 2000. Bij  de Airbornefeesten en bij de Abdij voor de opname van "Kerkepad" en de viering van het 850- jarig bestaan. Ook bij het  700 jarig bestaansfeest van de parochie was het gilde present. Vrijwel alle landjuwelen werden bezocht en het bezoek  aan paleis Soestdijk en aan Rome mag zeker niet vergeten worden. In Rome werd in 1990 Jan van Daal als koning van  het gilde geïnstalleerd. In 1998 ontving het gilde van koningin Beatrix de Koninklijke Erepenning voor hun verdiensten.

Het gilde is al sinds 1963 medeorganisator van de      dodenherdenking op de Fusilladeplaats in Vught. In 2006  organiseerde het gilde samen met de gilden uit Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode het Europees Schutters Treffen  (EST2006). Met 666 deelnemende gilden uit Europa met een  totaal aantal bezoekers van 60.000 en 95 gilden die deelnamen aan de Noordbrabantse wedstrijden werd het  EST2006 een grandioos succes. Het thans uit 50 leden  bestaande gilde dragen uniformen, gelijk aan de kleding uit de tijd van Napoleon. Deze uniformen alsook het  gildevaandel(reeds het tweede) werden door de baron en  barones geschonken. Ook alle oude attributen, alsmede het  gildezilver, het juweel, de gildekaart, bewaard gebleven in het  kasteel, werden aan het gilde teruggegeven.

 

Lijst van  georganiseerde gildenfeesten:

 

1963 Kringdag Hoge Schuts

1966 Kringdag Maasland

1969 Kringdag Hoge Schuts

1975 Kringdag Hoge Schuts

1978 Kringdag Maasland

1983 Kringdag Hoge Schuts

1988 Kringdag Maasland

1992 Kringdag Hoge Schuts

2002 Kringdag Hoge Schuts

2004 Vrije Gildendag

2006 15e Europees Schutters Treffen

2013 Kringdag Maasland

2014 Kringdag Hoge Schuts

 

De hoofdlieden waren:

Theo P.M. Verkaar van 1963 tot 1980

Willy W.N.v.d. Wijgert van 1980 tot 2001.

 

Huidige hoofdman:

Jan Schakenraad van 2001 tot heden.