Sint Willebrordus Gilde Heeswijk

Nieuws Overzicht

Gildetrom Nieuwsbrief december 2015

Beste leden, zie de nieuwsbrief van de gildetrom van december 2015.

Lees Meer

Gildetrom nieuwsbrief november 2015

Beste leden, zie de bijlage van de nieuwsbrief.

Lees Meer

Jeugdvendeltoernooi 2015 te Hoogeloon

Beste gildeleden, voor het eerst hebben we deelgenomen aan het Jeugdvendel indoortoernooi van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden(NBFS). Nicole en Janne hebben daar hun best gedaan om ons gilde op de kaart te gaan zetten bij het jeugdvendelen. Graag feliciteert de overheid Nicole en Janne met hun behaalde plaatsen. Een flink aantal van onze leden waren meegereisd naar Hoogeloon om hen te supporteren. Een mooi gezellig toernooi met veel deelnemers. Dank je Janne met je 2e Prijs en Nicole met je mooie Certificaat.

Zie voor meer foto's de fotobijlage opde website.

Lees Meer

Gerard Oskam voor de tweede maal achtereen koning.


Gerard Oskam alweer Koning Sint
Willebrordusgilde. 

Op zaterdag 31 oktober was bij het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde het jaarlijkse koningschieten. De dag begon traditiegetrouw met het invendelen van een nieuw lid en dat was dit jaar Patrick van der Cammen. 

Hierna werd de schutsboom gevrijd door pastoor Joost Jansen, gevolgd door de ereleden en burgemeester Marieke Moorman. Er waren 12 gildeleden die streden om het koningschap en na 176 schoten was het de 44 jarige Gerard Oskam die de koningsvogel alweer naar beneden schoot. Hij is dus de tweede persoon die sinds de heroprichting in 1963 twee jaar achter elkaar zich Koning van het Sint-Willebrordusgilde mag noemen.

In 2004 was hij al eens meer koning van het gilde en weet dus goed wat het inhoud.  Na de hernieuwde  beëdiging tijdens de kroningsmis is hij ingevendeld als koning door zijn eigen dochter. 

Hij is getrouwd met zijn Jessica en heeft 2 dochters, Janne en Nienke, die ook allen lid zijn van het gilde en trots zijn op hun koning. Het gezin Oskam woont in de Kastanjedreef en Gerard is in het dagelijkse leven al vanaf 2003 werkzaam als veiligheidsbeambte. Als hobby heeft hij motor rijden, gewoon op de weg, al was hij ook soms te zien op een solex. Zijn grootste hobby is “zijn” gilde, oftewel “ons” clubke zoals hij het zelf zegt. Hier is hij een verdienstelijk tamboer in hart en nieren en de laatste jaren leid hij ook de kledingcommissie. Al deze kenmerken heeft hij ook laten graveren in het door hemzelf ontworpen zilveren koningsschild wat hij het gilde aanbood. 

Volgend jaar wordt het extra spannend voor Gerard, want als hij voor de derde keer achtereen koning is krijgt hij de titel Keizer en dat voor zijn verdere leven. Sinds de heroprichting is er geen keizer meer geweest bij het Heeswijkse gilde, een hele eer dus, maar zover is het nog niet. Eerst nog een jaar volmaken als koning.

 

 

Lees Meer

Gildetrom Oktober 2015

Beste leden zie de gildetrom van oktober 2015

Lees Meer

Interview Gerard Oskam

Ik fiets met een kratje bier naar de Kastanjedreef. Ik kom binnen vallen, gewoon met fiets en al de kamer in, moet kunnen bij de jeugd en dan dit interview.

Waarom wil je koning zijn van het gilde?
Het is ergleuk je bent tenslotte het visitekaartje van het gilde.

Al 2 keer koning, hoe voelt dat nu?
Veel beter 1ste keer is het echt onwennig, maar ik wil nog een keer koning worden om keizer te zijn.

Lees Meer

Daar gaat ie..........jammer van zo'n mooi gebouw. Wiens schuld zou het zijn????

HEESWIJK - Het kerkbestuur van Heeswijk heeft de hoop opgegeven dat de Willibrorduskerk van de slopershamer kan worden gered. Vice-voorzitter Rob Cremers geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat herbestemming van het gebouw vrijwel kansloos is.
De kerk vergt nu al een investering van ongeveer één miljoen euro om het dak waterdicht te houden. "En dan is er dus nog niks verbouwd ten behoeve van een andere functie." Het kerkbestuur heeft samen met Monumentenhuis 2 jaar lang gezocht naar mogelijkheden voor behoud van het kerkgebouw, als dat eenmaal aan de eredienst is onttrokken. Daar is niets concreets uit voortgekomen, geeft Cremers aan. 
Overigens hakt het huidige kerkbestuur zelf geen knoop door over de toekomst van de Wilibrorduskerk. Op 1 januari 2017 fuseert de Heeswijkse parochie met die van Berlicum-Middelrode, Loosbroek en Dinther. Het nieuwe bestuur van die parochie mag het besluit nemen.
Is het niet jammer! lees en bekijk de foto's bij (MEER)
Lees Meer

Nieuwsbrief september 2015

Beste leden, zie de nieuwsbrief van 2015 met een foto van ons gilde.

Lees Meer

Gilde Heeswijk hoeder van Kerkelijk Erfgoed

De kerkbank uit de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk in gebruik genomen door Gilde Heeswijk.

Baron van den Bogaerde had destijds de kerkbank, een prachtig bewerkte eiken zware bank, uit de kerk in Bentlage(Duitsland) laten komen om zelf in Heeswijk een eigen bank te hebben in de H. Willibrorduskerk. De barones heeft deze in het verleden  vervolgens naar het kasteel gehaald. Thans past deze niet meer in de nieuwe opstelling in de Wapenzaal van het Kasteel. De baron in het verleden als beschermheer en later de barones als beschermvrouw van het gilde waren graag geziene gasten bij gilde optreden waarbij zij beide ook vaak gebruik maakten van de kerkbank in de kerk. Het Sint-Willebrordusgilde hoorde dat de kerkbank verwijderd moest worden en omdat zo’n cultureel kerkelijk erfgoed dreigde verloren te raken heeft het gilde er alles aan gedaan om de kerkbank in bezit te krijgen. Met dank aan de stichting kasteel Heeswijk. De kerkbank krijgt na de verbouwing van het gildehuis daar een prominente plek en kan zo nog generaties lang behouden blijven. Tien sterke leden van het gilde waren er nodig om de zware eiken bank te kunnen vervoeren en naar een tijdelijke opslag te brengen. Dankzij de medewerking van onze leden en de vrijwilliger Tonny van Koolwijk en het Bernhezer Installatiebedrijf voor het beschikbaar stellen van de zware aanhanger is dit Kerkelijk Erfgoed zonder schade op een veilige plek geïnstalleerd.

Lees Meer

Herdenking bij het Airborne monument op 13 september 2015

Herdenking bij het Airbornemonument op 13 september 2015

Wethouder van Moorselaar heette alle aanwezigen welkom bij het monument, in het bijzijn van mr. en mrs. Ray en Helen Nagell, onze Amerikaanse gasten. 

Het Sint Barbaragilde en het Sint-Willebrordusgilde waren samen aanwezig om de herdenking mede op te luisteren.

Kinderen lazen een gedicht voor. Daarna volgde een vaandelgroet van het het Sint-Willebrordusgilde. De Last Post werd gespeeld door dhr. C. van Doorn. Hierna volgde een minuut stilte.

Lees Meer