Sint Willebrordus Gilde Heeswijk

Nieuws Overzicht

Interview met de Keizer

We hebben een Keizerrrrrrrrrrrrrrr in ons midden. Het is kouwwww en ik fiets met een kratje bier naar ‘n koning die de vogel al voor de derde keer eraf geschoten heeft. Da’s echt mazel hebben want Heeswijk heeft nog geen Keizer. Gerard Oskam is de gelukkige van het St Willebrordusgilde. Zondag 15 januari is hij ingehuldigd in de protestantse kerk van Dinther. Daarna was er een koffietafel en de nieuwjaarsreceptie....

Lees Meer

Nieuwsbrief gildetrom december 2016

Zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom van december 2016.

Lees Meer

Nieuwsbrief Gildetrom november 2016

Beste leden zie de nieuwsbrief in de bijlage.

Lees Meer

Nieuwe koning Ben Van Daal

Nieuwe koning Ben van Daal

Op zaterdag 5 november was het een drukke dag voor het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. Op deze dag van het koningschieten, nadat onze Gildeheer Joost Jansen met het eerste schot de boom gevrijd had en Wethouder Peter van Boekel en onze ereleden hun schot gelost hadden volgde er een zeer spannende strijd om de houten vogel naar beneden te halen. Vele hadden op het laatst nog met regelmaat een kans om de bijna vallende vogel naar beneden te schieten. Het was Ben van Daal die met het 186 ste schot de vogel naar beneden haalde en daarbij voor de tweede maal de nieuwe koning van het gilde werd. Op 8 november 2008 bij het 623 schot werd hij voor de eerste maal koning. Ben is dekenrentmeester in het gilde en heeft als hobby’s, geweer en kruisboogschieten en het Jeu de Boulesspel, fietsen, wandelen, het maken van stedentrips, klussen(meubels maken) en zittend genieten van zijn tuin. Wij wensen hem een geweldig mooi jaar toe.

Onze vorige koning Gerard Oskam die al twee jaar aan één stuk koning was en door onze leden ingestemd was om keizer te worden moest zich voor de derde maal een volwaardig schutter tonen door ook een houten vogel naar beneden te halen. Het duurde niet lang met het 8ste schot liet hij zien dat hij als schutter een keizer waardig was. We hebben zowaar na 320 jaar weer een keizer in het gilde. In het jaar 1696 was het de schoenmaker Dierck Hendrick Peynenborch die zich toen tot keizer schoot. Het hele gilde wenste Gerard tijdens de najaarsvergadering het keizerschap toe. Dat hield in dat Gerard alléén de vogel naar beneden moest schieten omdat niemand mee durfde te schieten en onze leden het zodoende Gerard gunde. Dat noemen wij nu broeder en zusterschap in saamhorigheid. Een trots gilde dat vol zit van deze drie eigenschappen. En wij als overheid zijn dan ook dankbaar dat wij daar deel van uit mogen maken. Onze keizer Gerard Oskam zal op zondag 15 januari 2017 als wij ook onze nieuwjaarsreceptie houden die dag geïnstalleerd worden als keizer van ons gilde. Het keizerzilver zal dan gereed zijn en samen met vele gildeleden zal hij die dag geïnstalleerd worden. Op de zaterdagavond werd op de feestavond een geweldige mooie Middeleeuwse act opgevoerd door onze leden. In passende koninklijke hofkleding werden onze koning en keizer verrast met een toneelspel en werden er mooie middeleeuwse dansen uitgevoerd. Men waande zich met de hele entourage in de middeleeuwen in het paleis van de koning en de keizer. Op zondag 6 november is onze nieuwe koning Ben van Daal geïnstalleerd in een bijna volle H. Willibrorduskerk ter overstaan van vele parochianen en gildeleden. Wij wensen hem en zijn familie een prachtig jaar toe.

Lees Meer

Zaterdag 5 november koningschieten. Krijgt het gilde een nieuwe keizer.

Zaterdag 5 november koningschieten Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.

Gildekoning Gerard Oskam heeft twee jaar op een rij de houten vogel naar beneden geschoten. Zal het hem lukken om de vogel voor de derde maal naar beneden te schieten? Zo ja dan heeft het gilde na 320 jaar haar tweede keizer in hun midden. Tijdens de najaarsvergadering van het gilde hebben de leden aangegeven niet mee te willen schieten omdat zij Gerard gunnen dat hij keizer in het gilde wordt, hij zal dus alléén de vogel naar beneden moeten schieten. Voorwaar nog een hele opgave.

Onze leden schieten niet mee omdat zij het risico te groot vinden als wanneer de hangende vogel bijna op vallen staat hij zo eraf kan waaien voordat Gerard aan de beurt is. De leden van het Sint-Willebrordusgilde tonen hierbij aan dat saamhorigheid, broeder en zusterschap hoog in het vaandel staan en het gilde hierdoor succesvol maakt. Nadat de keizervogel gevallen is zal er geschoten worden voor ook een nieuwe koning zodat daar ook weer een groot deel van onze leden aan kunnen deelnemen. Wij als overheid van het gilde genieten hiervan om met deze leden te mogen werken die bol staan van saamhorigheid en dienstbaarheid.

Wij wensen Gerard en de nieuwe koning veel succes toe.

Lees Meer

Nieuwsbrief gildetrom oktober 2016

Beste leden, zie de bijlage.

Lees Meer

Nieuwsbrief van de gildetrom september 2016

Beste leden zie de nieuwsbrief in de bijlage.

Lees Meer

Zondag 2 oktober: Vele Brabantse Gilde Ruiters op kasteel HeeswijkZondag 2 oktober:

Vele Brabantse Gilde Ruiters openen expositie over Baron Willem van den Bogaerde – een markant edelman en paardenliefhebber.

Kasteel Heeswijk

Van de 207 Brabantse gilden hebben er een aantal een standaardruiter. Hij rijdt op z’n paard en met het gildestandaard zo’n tien meter voor het gilde uit en maakt daarbij een zigzag beweging over de volle breedte van de straat. Dit doet hij om de weg vrij te maken, zodat het gilde een onbelemmerde doorgang heeft. Ook wordt de standaard meegevoerd tijdens wedstrijden op de diverse gildedagen.  Op zondag 2 oktober vindt vanaf 11.30 uur voor de eerste keer een Brabantse Gilde Ruitersdag plaats.  Het Heeswijkse Sint Willebrordus gilde Heeswijk en Kasteel Heeswijk houden op het kasteel een vrije  dag voor alle standaardruiters van de Brabantse Gilden. De ruiters kunnen dan ook hun vaardigheden in dressuur tonen en als prijs gildezilver winnen. Als spectaculaire einde zullen zij samen een fantastische ringsteekwedstrijd houden waarbij de paarden in volle galop onder de ring door gaan, echt een spektakelstuk.

Lees Meer

2 – 30 oktober 2016 Expositie in Kasteel Heeswijk

De Baron

Baron Willem van den Bogaerde – een markant edelman

2 – 30 oktober 2016 Expositie in Kasteel Heeswijk

Willem baron Van den Bogaerde van Terbrugge (1882-1974) was de laatste edelman die Kasteel Heeswijk bewoonde. Een markant edelman zelfs. Hij stamde uit een familie met bijzondere voorvaderen en vol van even opmerkelijke familieverhalen.

Lees Meer

Nieuwsbrief van de gildetrom augustus 2016

Beste leden zie in de bijlage de nieuwsbrief van de gildetrom van augustus 2016.

Lees Meer