Jan van Daal

Koning 1963

Johannes Bernardus van Daal.

Na een langdurende rustperiode werd het St. Willebrordusgilde in 1963 officieel weer opgericht. Schutsbomen waren direct niet te plaatsen, toch wilde men een Koning hebben. Bij het naburige St. Jorisgilde in Berlicum ging men in mei 1963 koningschieten. Meester Gerrits leidde heel het gebeuren en wij leerden hoe de oude traditie in ere hersteld moest worden. Na een spannende strijd was het Johannes Bernardus van Daal die zich als eerste na de heroprichting, tot Koning van het St. Willebrordusgilde schoot. Op de kringdag van de “Hoge Schuts”, in hetzelfde jaar, schoot Jan zich eveneens tot Kringdagkoning. Dit deed hij nogmaals in1970. Ook werd hij in 1971 Kringdagkoning van Kring Maasland in Vught.

Johannes Bernardus van Daal werd op 3 juni 1921 geboren op den Berg in Groot Linden, waar zijn ouders een boerderij exploiteerden. Zijn ouders Marinus Henricus van Daal en Johanna Catharina Jacobs verhuisden in 1922 naar de Zandkant in Heeswijk op de boerderij van Jan van den Boom. Jan kwam uit een gezin van 10 kinderen, genaamd; Bernardus, Petronella, Johannes, Geradina, Petronella, Martinus, Maria, Hendrika, Johanna en Theodorus. De vader van Marinus van Daal heette Bernardus van Daal, die gehuwd was met Gerdina van der Sterren en ook in Groot Linden woonden. Zij hadden 3 zonen genaamd Martinus, Johannes en Marinus. De vader van Johanna Catharina Jacobs was Johannes Jacobs, de moeder Petronella Ermers.

Johannes Bernardus van Daal huwde op 22 april 1948 met Adriana Maria van Boxtel. Zij vestigden zich op de boerderij in de Fokkershoek van haar vader, genaamd Christianus van Boxtel, die gehuwd was met Johanna van der Heyden, welke op jeugdige leeftijd overleed. Johannes Bernardus van Daal en Adriana van Boxtel kregen acht kinderen n.l., Marinus, Johanna. Christianus, Johannes, Bernardus, Maria, Cornelis en Adriana.

Christianus verongelukte op 19 jarige leeftijd (18 mei 1970).

Johannes Bernardus van Daal is vanaf 1965 Dekenschrijver en Rentmeester van het St. Willebrordusgilde

Zijn schild beeld uit het agrarisch bedrijf, speciaal akkerbouw. Het gilde is voor Jan van Daal zijn lust en zijn leven. Het zit hem als het ware in het bloed. Ook zijn vader was actief lid van het gilde in Groot-Linden. Behalve zijn activiteiten bij het gilde legt Jan graag een kaartje onder het drinken van een borreltje, terwijl hij in de biljartsport de keu goed weet te hanteren.

Op de beschrijving van het volgende Koningschild van 1971 staat het herinnering prentje van zijn zoon Christianus van Daal.