Gerard Oskam

Koning 2004

Ik wens het bestuur en de nieuwe koning een goed volgend seizoen en veel wijsheid en aktieve leden toe om volgend jaar weer een druk seizoen tot een goed einde te kunnen brengen. En natuurlijk nog vele seizoenen meer.

Gerard Oskam te Heeswijk op 7 November 2004

Jaarverslag 2004 Koning Gerard Oskam

Gerard Alexander Martien Oskam, 11-06-1971 geboren te Amsterdam.
Ouders Cees Oskam en Truus Valenkamp.
Grootouders Jan Oskam en Cornelia van de Bos
Sander Valenkamp en Jannetje Molenaar

Getrouwd met Jessica Rebecca Schultz sinds 16 November 2001
Ouders Ron Schultz en Mieke Huigen.
Grootouders Arnold Huigen en Hendrika Verbaten,
Johan Iman Schultz en Angeniesje de Snoo

Wonende op de Heescheweg 1 te Heeswijk. En lid van het gilde sinds 1983.
Wij zijn in blijde verwachting en hopen hem of haar op 25 januari 2005 aan het gilde voor te kunnen stellen.

Na een periode van mijn 19 de tot 32 ste jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest te zijn in de pluimveesector met slachtkuiken moederdieren ook als proefbedrijf voor de firma Hybro bv uit Boxmeer om verschillende rassen te testen op verschillende voersoorten.
Maar ben nu werkzaam als beveilingsmederwerker bij de Great Security Group uit Helmond.
Word nu ingezet als winkelsurveillant en als portier bij een papierfabriek.

Binnen het gilde aktief met trommen en vendelen. Ook bestuurslid geweest.
Ik ben binnen het Heeswijkse gilde de eerste protestantse gildekoning en dit is terug te vinden in het schild dat ik schenk aan het gilde.

Na overleg met mijn vader en de dominee over het symbool voor het protestantisme kwam duidelijk naar voren het hugenotenkruis.
In samenspraak met mijn vrouw om dit kruis als basis te nemen voor het schild hebben we de verdere tekenen die op het schild moeten komen bepaald. De uitleg over het schild en de tekenen daarop staan op de andere brief beschrijving koningsschild.
Als koning ook mee geschoten op de koningsvogel op onze eigen gildedag in Heeswijk waar ik het geluk had deze naar beneden te schieten zodat ik mij dus nog een keer koning mocht noemen.
Een hele leuke ervaring om op een gildedag nog eens koning te worden.

Een overzicht van de aktieviteiten van het jaar 2003-2004:
8 November 2003 Koningsschieten gildehuis Heeswijk
9 November 2003 Installatie Koning Gerard Oskam
16 November 2003 installatie nieuwe hoofdman gilde van Geffen.
30 April 2004 aubade Koninginnedag Heeswijk
4 Mei 2004 dodenherdenking Vught
16 Mei heilige mis Mariamaand ‘s-Hertogenbosch in de St. Jan
20 Mei Kasteelfeesten bij het Kasteel Heeswijk6 Juni 2004 Kringgildedag te Rosmalen van kring Maasland
4 Juli 2004 Hoge Schuts gildedag te Geffen.
11 Juli 2004 Afscheid pastoor Kuypers met een Heilige mis in de kerk te Heeswijk.
28 Augustus 2004 Trouwerij van Jonkvrouwe Baronesse Hermance van Heeckeren van Kell en Mr. Joost Gransberg
10 September 2004 receptie 40 jarige heroprichting en muziekavond gildefeesten Heeswijk
11 September 2004 muziekavond gildefeesten Heeswijk
12 September Gildedag Heeswijk (Koningskruis gewonnen)
16 September Aubade Airbornemonument en optreden bij het kasteel Heeswijk voor onze bevrijders tijdens de 2 de wereldoorlog
6 November koningsschieten gildehuis Heeswijk
7 November installatie nieuwe koning. Dhr. Theo Ellerman.

We hebben een druk jaar achter de rug want er waren nog meer activiteiten maar kon helaas door mijn werk niet overal mee naar toe..
Ik heb in dit jaar veel dingen meegemaakt als gildekoning die je normaal waarschijnlijk niet zal mee maken.
Daarom is gildekoning ook een voorname funktie binnen het gilde.

Je bent echt het visitekaartje van je vereniging en kan daarmee mensen ontmoeten en komt op plaatsen waar je normaal misschien niet vaak zult komen.
Het gilde blijft als gilde toch een vereniging met veel historie en vriendschap.
Ik hoop wel dat de vereniging het koningsschap of de koning meer naar buiten toe zal uitdragen.

Klein voorbeeld in de optocht laat zien dat er een koning mee loopt in je groep.
Verder heb ik ernorm genoten om een jaar koning te zijn van het Heeswijkse gilde.

Het is dan ook heel belangrijk dat zo’n vereniging blijft bestaan omdat het heel veel kan betekenen in een mensenleven. Ik sta ook volledig achter de leus om niet af te vragen wat de vereniging kan doen voor jou maar wat jij kan doen voor de vereniging. Met iedereen de schouders er onder blijven zetten. Want wij zijn met ons alle de maatschappij en die willen we toch zo leuk en mooi mogelijk houden.

Ik wens het bestuur en de nieuwe koning een goed volgend seizoen en veel wijsheid en aktieve leden toe om volgend jaar weer een druk seizoen tot een goed einde te kunnen brengen. En natuurlijk nog vele seizoenen meer.

Gerard Oskam te Heeswijk op 7 November 2004