Johannes Hak

Koning 1846

Johannes Hak -Kerkmeester; en Koning van het St.Willebrordusgilde Heeswijk.

Welk bedrijf Johannes Hak uitoefende, zal geen Heeswijkenaar meer kunnen zeggen. Te lang is de man al dood. Hij stierf 30 maart 1855. De familie Hak behoorde geenszins tot de Heeswijkse geslachten. Maar dit verhinderde niet, dat hij tot kerkmeester werd uitverkoren, wat hij 23 jaar is geweest. Hij ontsproot 13 augustus 1789 uit het huwelijk dat 30 oktober 1785 was aangegaan tussen Arnoldus Janse Hak en Hendrina Petri Broeksteegh. Er zijn nog een paar zoontjes geweest, doch de familie Hak heeft zich hier niet gehandhaafd. Ofschoon 57 jaar oud, beschikte Hak nog over goede ogen. Het lukte hem althans de vogel af te schieten, waardoor hij in 1846 Koning werd van het St. Willebrordusgilde.

Deze eer legde hem tevens de verplichting op, een zilveren schild te laten maken. Met keurige letters liet hij op de onderste helft graveren:

Johannes Hak Kerkmeester te Heeswijk.
Hoofdman van 1841 tot 1846
Nu Koning doet altijd U werk
Voor God de schutterij en de Kerk
Anno 1846

Hoe hoog hij zijn waardigheid van Kerkmeester aansloeg, blijkt ook hier uit, dat hij op de bovenste helft van het schild een afbeelding liet aanbrengen van de voormalige Heeswijkse kerk. De voorstelling is met grote zorg gemaakt. Wie de afgebroken kerk nog voor de geest heeft staan, zal dit direct op het schild herkennen. Terwijl de torenspits aan de ene zijde omhoog steekt, staat aan de andere kant H. Willebrord afgebeeld als beschermheilige van de schutterij en de parochie. In de rechterhand draagt hij een staf, waarmee hij een bron doet ontspringen; in de linkerhand houdt hij een boek. Dit schild (het zevende) is ook eigendom van het St. Willebrordusgilde en de beschrijving van dit schild ligt in het archief van dit gilde.