Tinie van Lieshout

Koning 2023

TINI VAN LIESHOUT KONING SINT WILLEBRORDUSGILDE

Zaterdag 5 november 2022 was het jaarlijkse koningschieten bij het Sint Willebrordusgilde te Heeswijk en het was Tini van Lieshout die bij het 528e schot de vogel neerhaalde. Tini schoot zich ook al in 2014 koning van het gilde. Tini is geboren op 24 april 1949, opgegroeid in de Zandkant en woont al 46 jaar in de Veldstraat samen met Tonnie. Ze hebben een zoon, een dochter en 3 kleinkinderen. Van beroep was Tini boter/kaasmaker bij de Meijerij te Veghel, later laborant en tenslotte productiechef. In totaal heeft hij 40 jaar bij DMV gewerkt. Als hobby heeft Tini het fietsen en samen wandelen met zijn vrouw Tonnie. Tini is een vrijwilliger pur sang. Hij kan niet makkelijk nee zeggen. Zodoende was hij al jarenlang vrijwilliger bij de museumboerderij en was hij coördinator van het Fietsknooppuntnetwerk De Meijerij waar hij nog steeds zijn medewerking aan geeft. Tini is in 2006 bij het gilde gekomen nadat hij als vrijwilliger tijdens het Europees Schutters Treffen de sfeer heeft geproefd van het gezellige gildewezen. Ook nu nog vervult hij verschillende vrijwilligerstaken zoals het oud papier ophalen in het buitengebied en het verzorgen van het gildeterrein. Het Jeu de Boules spel is zijn favoriete bezigheid bij het gilde. In de middag na het koningschieten hebben we kunnen genieten van een heerlijk buffet en ’s avonds was er een gezellige feestavond. Op zondagmorgen was iedereen om 06.46 uur present bij het ontbijt bij de kersverse koning. Daarna was Tini de eerste koning die door ons gilde geïnstalleerd werd in de Sint-Servatiuskerk omdat dat nu ook onze kerk is omdat de H. Willibrorduskerk gesloten is.

We wensen Tini een prachtig koningsjaar toe.