Opening gildehuis Veghel

op zaterdag 13-03-2010
Zaterdag 13 Maart 2010 om 00:00

Nieuw Gldehuis St. Barbara Gilde Veghel officieel geopend.

Afgelopen zaterdag 13 maart 2010 is het nieuwe onderkomen van het Sint Barbara Gilde aan de Geerkens officieel in gebruik genomen...

Nieuw Gildehuis St. Barbara Gilde Veghel officieel geopend

Afgelopen zaterdag 13 maart 2010 is het nieuwe onderkomen van het Sint Barbara Gilde aan de Geerkens officieel in gebruik genomen. In aanwezigheid van vele genodigden, waaronder Burgemeester Ina Adema en enkele Wethouders opende verantwoordelijk Wethouder Rini van Rinsum de toegangsdeur door middel van een, door jongste gildenlid en tamboer Alex Manesse aangeboden, versierde sleutel.

Daarvoor waren de gasten al getrakteerd op een voltallig optrekkend gilde, dat roerende trommen en zwaaiende vendels naar het gildenhuis was gekomen.
Lovende woorden waren er van de wethouder Rini van Rinsum over de wijze waarop het nieuwe gilde-onderkomen is gerealiseerd. De vele vrijwillige handen en de medewerking van Gemeente en bedrijven hebben in korte tijd een prachtig en stijlvol resultaat opgeleverd. Nadat Gildeheer Ard Smulders het gildehuis had gezegend, werden deze vrijgegeven voor bezichtiging. Onder het genot van een drankje en een hapje werd de middag vervolgens gezellig voortgezet.

Het Sint Barbara Gilde betrekt hiermee haar derde onderkomen sinds zij in 1980 is ontslapen (heropgericht). Tot 1996 genoot het gilde de gastvrijheid van Hotel de Oude Barrière aan de Udenseweg. Daarna werd de huidige locatie in eigen beheer aan de Geerkens betrokken. Bijna 15 jaar heeft dit gebouw als onderkomen en uitvalsbasis van het gilde gediend.

Omdat de fundering op sommige plaatsen verzakte en het dak lekkages ging vertonen werd de gemeente jaren geleden om vervanging van het onderkomen gevraagd. Door de verhuizing van de Franciscusschool naar de Vondelstraat kwamen daar noodgebouwen vrij. Veertien van deze
koppelbare units vormen de basis voor het huidige gildehuis. Daarmee heeft het gilde nu een oppervlakte van 246 m2 tot haar beschikking. Het grootste deel hiervan is ingericht als ontspannings- en vergaderruimte. Daarnaast beschikt het gebouw over een ruime dames-, heren- en invalidetoiletfaciliteiten. De mooie mahoniehouten bar,die de naam heeft gekregen van onze onlangs overleden gildebroeder en barman Bart van de Donk. Samen met de ruime werk-, opslag- en kantoorruimtes vormen zij een stijlvol en functioneel geheel waar de gildebroeders en –zusters de komende jaren naar hartenlust en intensief gebruik van gaan maken.

Het Sint Barbara Gilde uit Veghel is in 1980 ontslapen, maar bestond al in 1505. In archieven werd toen al melding gemaakt van haar bestaan. Zij probeert op traditionele wijze de cultuur-historische waarden van het gildenwezen te bewaren. Handhaving en trouw aan de wereldlijke en kerkelijke macht staan hoog in het vaandel. Het gilde bestaat momenteel uit 55 leden. Naast de ceremoniële activiteiten, zoals Dodenherdenking en Koninginnedag neemt zij deel aan gildendagen van collega-gilden in de regio en in het buitenland. Het gilde luistert Heilige missen op, zoals de meiviering in de St. Jan en de openluchtmis bij de Sint Antoniuskapel op het Ham in juni. Ook doet zij mee aan diverse competities geweer- en kruisboogschieten op de wip, standaardrijden, tamboeren, bazuin blazen, vendelen en jeu des boules. Inmiddels zijn daarmee al vele prijzen binnengehaald. Op de overige gildenavonden wordt daarnaast ook nog een interne rik- en jeu des boulescompetitie afgewerkt. Want naast het zware jaarlijkse officiële programma wordt gezelligheid binnen het gilde erg gewaardeerd.

 

Meer info: Paul Wonders St. Barbara Gilde Veghel, PR-zaken 06-81220696

paul.wonders@xs4all.nl

Bestanden (2)

  1. Veghel

    (40.02 KB)

    Veghel.png

  2. OpeningGildehuis

    (289 KB)

    OpeningGildehuis.doc