Op 24 december legt het Sint-Willebrordusgilde het kindje Jezus in de Kerststal op plein 1969

geplaatst op 23-12-2020
Woensdag 23 December 2020 om 11:27

Beste leden en geintresseerden,

Op donderdagmiddag 24 december om 16.00 uur leggen we met samenwerking van onze gildeheer Joost Jansen het kindje Jezus in de kersstal op Plein1969.

Wij komen op donderdagmiddag 24 december om 15.45 achter de COOP bijeen waarvan we in een kleine optocht naar de kerststal trekken.

Met een kleine delegatie (onder supervisie van Dré van de Wijgert) verzorgt door onze jeugdtamboers Floortje, Sjors en Stef en bazuinlid Nienke en onze koning Maarten Gevers gaan we het kindje Jezus in de kribbe leggen. Janne zal met haar vendel de eed van trouw afleggen tegenover het kindje Jezus dat hiervoor natuurlijk alle aandacht zal hebben.Uiteraard zijn alle leden hierbij welkom om op gepaste afstand dit gebeuren in burgerkleding te aanschouwen. 

Het zal ook leuk zijn voor onze koning omdat die toch al zo weinig activiteiten heeft dat onze leden voor dit gebeuren ook aandacht hebben. Het duurt maar een kwartiertje maar zal wel door hem en onze jeugdleden gewaardeerd worden.

Tot ziens op donderdag 24 december om 15.45 uur.

Met gildegroeten, hoofdman Jan Schakenraad.