Gilde Heeswijk beloonde haar jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie 2023

Zondag 15 Januari 2023 om 01:08

 Beste leden hieronder het bericht dat is verstuurd naar de (lokale) pers;

 
Gilde Heeswijk beloonde haar jubilarissen.
 
Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie werden alle prijswinnaars en jubilarissen van 2022 in
het zonnetje gezet. Hoofdman Jan Schakenraad benoemde eerst alle behaalde zilverprijzen liefst 21
zilveren schilden werden er van het afgelopen jaar op de geweer, kruisboog, trom, vendel, bazuin en
standaardrijden wedstrijden gewonnen.
Het wisselschild van de geweercompetitie als beste schutter werd bij Angelie Buren omgehangen.
 
Hierna werden de jubilarissen vanwege hun 25 jarig lidmaatschap onderscheiden met een zilveren
speld.
 
PIET LAROS zet zich samen met zijn echtgenote Marja al verschillende jaren in voor de Horeca
en is daarbij ook nog een verdienstelijk geweerschutter en jeu de bouler. Het geweerschieten heeft
hem ook al op kringdagen en Hoge Schutswedstrijden wat prijzen bij het korpsschieten opgeleverd.
Piet is onze interieurspecialist die al vele kasten en banken gemaakt heeft en momenteel druk bezig
is met het ontwerpen en maken van onze nieuwe keuken en bar en zilverkoof in het nieuwe
gildehuis. Een manusje van alles die altijd klaar staat. Piet zit ook al inmiddels al weer negen jaar in
de overheid en weet ook daar zijn zegje te doen.
 
RAYMOND VAN DER CAMMEN is een verdienstelijk gildebroeder. Je kunt hem alles laten doen
vendelen, trommen, kruisboog en geweerschieten of een website bouwen en tegenwoordig ook
pannen laten leggen en een huis laten bouwen. Een heel veelzijdige gildebroeder die al op de
kaderdag in 2004 met de wisseltrofee voor de vendeliers aan de haal ging en daarna nog veel
zilverprijzen bij het vendelen, trommen en geweer en kruisboogschieten binnenhaalde. Met het
vendelrecord in 2001 was hij met zijn acht jaar de jongste deelnemer die speciaal nog hiervoor
gehuldigd werd. Dankzij Raymond wonnen we het wereldrecord met 289 vendeliers die synchroon
hun ronden draaiden in Berlicum bij het 75 jarig jubileum van Gildenkring Hoge Schuts.
RUUD VAN DAAL rond zijn 15e jaar heeft Ruud een 12 tal jaren gerust in het gilde om zich volop op
zijn studie te richten wat hem nu in zijn beroep als Adviseur Vermogen rayon oost Brabant bij ING
bank ten goede is gekomen. Een verdienstelijke tamboer die we al in 2009 tegenkomen in het archief
met het behalen van de eerste prijs trommen klasse C in Berlicum. Daarna haalde hij nog vele prijzen
zowel met de groep als ook individueel. Als op woensdagavond bij het gilde komt dan kan je Ruud
altijd fanatiek bezig zien trommelen binnen en buiten met de groep maar ook individueel loopt hij
steevast zijn ronde buiten. Ruud zit sinds een jaar in de overheid en heeft het stokje van
Dekenrentmeester overgenomen van zijn vader Ben. Het terras onder de overkapping van het
nieuwe gildehuis daarvan heeft hij de organisatie op zich genomen en is nu ook in een afrondende
fase.
 
De drie jubilarissen ontvingen ieder voor hun 25 jarige inzet een zilveren speld en hun partners een
mooi boeket bloemen.
 
Namens de overhied
Hoofdman Jan Schakenraad