Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.

Vrijdag 24 November 2023 om 06:37

Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.

 

Van: secretariaat@kringmaasland.nl

Datum: 22-11-2023 22:24 (GMT+01:00)

Aan: Secretariaat Gildekring Maasland <secretariaat@kringmaasland.nl>

Cc: Nina van den Heuvel <kwartiervanoirschot@gmail.com>

Onderwerp: FW: Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.

 

Geachte Deken-Schrijvers en Hoofdlieden,

 

Zie onderstaand en in bijlage de vooraankondiging en uitnodiging voor een vrij Gildefeest in Oostelbeers.

Wellicht een leuke gelegenheid voor uw leden voor een extra gildedag.

 

 

Met vriendelijke gildegroet,

 

Gerry van der Schoot

Deken-Schrijver Gildekring Maasland

Roggeakker 11

5391 KX  Nuland

Mob.:    06 – 23 38 50 94

Mail : secretariaat@kringmaasland.nl

 

 

Beantwoorden

Doorsturen

Van: Secretariaat Kwartier van Oirschot <kwartiervanoirschot@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 21 november 2023 16:15
Aan: Kring Baronie en Markiezaat <kringbenm@gmail.com>; Kring Kempenland <secretariskringkempenland@gmail.com>; Kring Peelland <info@gildenkringpeelland.nl>; Kring Land van Cuijk <secretaris@kringlandvancuijk.nl>; Gerrie van der Schoot <secretariaat@kringmaasland.nl>
Onderwerp: Fwd: Uitnodiging/vooraankondiging voor deelname aan Gildedag bij gilde Sint Joris Oostelbeers.

 

Geachte Kringsecretarissen,

 

Namens Gilde St. Joris Oostelbeers stuur ik u onderstaande mail door met het verzoek deze te verspreiden naar de gilden binnen uw kring. 

Reacties mogen direct naar het gilde gestuurd worden via secretariaat@stjoris-oostelbeers.nl 

 

Bij voorbaat heel hartelijk dank en tot snel! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Nina van den Heuvel

Secretaris Kringbestuur Kwartier van Oirschot

tel: 0618665516

<<<>>> 

Beste Secretaris Kringbestuur Kwartier van Oirschot,

 

Op zondag 26 Mei 2024 organiseert gilde Sint Joris uit Oostelbeers weer een vrij gildefeest. Namens het gilde heb ik het genoegen om buiten onze eigen kring ook gildes uit andere kringen uit te nodigen om aan deze dag deel te nemen. Zou u deze mail met de uitnodiging kunnen verspreiden onder de gildes buiten onze eigen kring.

 

Het terrein bevindt zich aan de rand van Oostelbeers en daarom zullen alle activiteiten (Gildemis, Koffietafel en optocht) op het terrein zelf plaatsvinden. Het voorlopige programma kunt u terugvinden in de bijgevoegde uitnodiging.

 

Let op: wij hanteren een maximaal aantal gildes die kunnen deelnemen. De volgorde van opgave bepaald of u uiteindelijk wel of niet deel kunt nemen, wacht hiermee dus niet te lang! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Daan Buiter.

Secretaris Gilde Sint Joris Oostelbeers.

 

Bestanden (1)

  1. Uitnodiging vrij gildefeest 26 Mei 2024 Gilde St. Joris Oostelbeers

    (133.5 KB)

    Uitnodiging vrij gildefeest 26 Mei 2024 Gilde St. Joris Oostelbeers.pdf