Verzoek van de Hoofdman voor opening verricht van de tentoonstelling genaamd(Een andere wereld) wat gaat over de periode van Baron, André van den Bogaerde (1787-1855)door de commissaris van de Koningin W. van de Donk.

op woensdag 02-03-2011
Woensdag 2 Maart 2011 om 00:00

Beste gildeleden,

Op woensdag 2 maart 2011 wordt om 16:00 uur in de wapenzaal van Kasteel Heeswijk de opening verricht van de tentoonstelling genaamd(Een andere wereld) wat gaat over de periode van Baron, André van den Bogaerde (1787-1855)door de commissaris van de Koningin W. van de Donk. Ook van het gilde komen daar stukken liggen van deze periode, ook onze kleding is gerelateerd aan deze eerste gouverneur, destijdsvan Noord Brabant.

Vanwege de van oudsher betrokken relatie met het gilde mogen we daar natuurlijk niet ontbreken.

De opzet is om voor de opening indien mogelijk wat te trommen, vendelen of bazuinblazen te doen, de tijd is hiervoor maar kort. Uiteraard zijn we natuurlijk afhankelijk van onze leden die tijd vrij kunnen maken. Hierna vormen we een erehaag voor de binnenkomende gasten.

De stichting kasteel Heeswijk heeft hierom een verzoek aan ons gericht en geeft ook aan dat het leuk zou zijn indien het gilde hiermee aanwezig kan zijn, ze geven ook aan dat men er geen vrij voor hoeft te nemen maar stellen het zeer op prijs indien een aantal gildeleden aanwezig kunnen zijn.

Graag het verzoek aan alle leden om voor aanstaande woensdag 23 februari 2011 bij mij aan te geven wie hierbij aanwezig kan zijn.

Voor opgave;

tel. 0413-212363, men kan ook inspreken.

Met vriendelijke gildegroeten Hoofdman Jan Schakenraad.